บ้านพนาลัย

บ้านพนาลัย โครงการที่ดินจัดสรรสำหรับผู้มองหาบ้านแห่งที่สองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการเดียวที่มอบสิทธิส่วนกลางที่เป็นสวนป่าและทะเลสาบเกือบ 30 ไร่ ให้กับเจ้าของร่วมในเนื้อที่ของโครงการทั้งหมด 98 ไร่ จัดสรรแปลงละ 2 - 4 ไร่ ให้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เพียง 23 แปลง จึงไม่แออัดและพลุกพล่าน ใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วย ระบบสาธารณูปโภค เช่น คลับเฮ้าส์ ไฟฟ้าใต้ดิน ตั้งอยู่ บนเนินเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 400 เมตร มียามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
คุณขนิษฐา อัครนิธิกุล เจ้าของร้านอาหาร "บ้านขนิษฐา" และ "มอร์ บาย บ้านขนิษฐา" ซึ่งเป็น ร้านอาหารไทยที่เปิดให้บริการมานานกว่า 19 ปี ใฝ่ฝันที่จะที่สร้างบ้านผักผ่อนที่ไม่ไกล จากกรุงเทพฯ และได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงตัดสินใจเลือกที่จะใช้ชีวิตบั้นปลาย ณ ที่บ้าน พนาลัย เขาใหญ่ โดย ได้ลงมือปลูกต้นไม้ ทำสวนป่า พัฒนาจัดสรรพื้นที่จนอุดมสมบูรณ์ร่มรื่น ให้เป็นที่น่าอยู่ และด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากได้ทำธุรกิจร้านอาหารมานาน และ พบว่า พืช ผัก ผลไม้ ที่มีขายอยู่ทั่ว ๆ ไปทุกวันนี้มักปนเปื้อนด้วยสารพิษ จึงได้มีแนวคิดในการ ทำแปลงผักปลอดสารพิษบนเนื้อที่ติดกับโครงการโดยมีเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ คอยดูแล จนทุกวันนี้ บ้านพนาลัยสามารถส่งผลผลิต - พืชผักชนิดต่าง ๆ ให้กับร้านอาหาร "บ้านขนิษฐา" และ ร้าน "เคอรีส์ แอน มอร์ บาย บ้านขนิษฐา" ด้วยความภูมิใจ